Groepen

Op De Bongerd is ons onderwijs convergent vormgegeven. Dat betekent dat kinderen binnen hun leerjaar zijn ingedeeld met daarbinnen een gedifferentieerd aanbod. Er is een basisaanbod voor de hele groep, een intensief aanbod voor de kinderen die extra ondersteuning behoeven doormiddel van de verlengde instructie en een verdiepingsaanbod voor de kinderen die meer uitdaging aankunnen. We werken in combinatiegroepen van twee leerjaren.
 
Locatie 10
Groep Vijver, leerjaar 3-4
Groep Hoogstam, leerjaar 7-8
Groep Kwekerij, onderwijs-behandelgroep
 
Locatie 8
Groep Bogaard, leerjaar 5-6
Groep Bommel, leerjaar 5-6
Groep Fruittuin, leerjaar 7-8