Contactgegevens

Algemene gegevens

Bezoekadres:                                    Postadres: 
De Bongerd                                      Postbus 1018                        
Boomgaardweg 10a/ 8                       1300 BA Almere
1326 AD  Almere  
t 036- 549 19 16/ 036- 549 19 15

e directie.bongerd@almere-speciaal.nl
KvK 32149859

Rekeningnummer
Rabobank rekeningnummer: NL63 RABO 0300 6569 20 ten name van Stichting Almere Speciaal

Contact met leerkrachten
De onderwijsgevenden zijn vóór 08.30 uur bereikbaar en vanaf 14.30 uur tot 16.30 uur op het algemene schoolnummer.

Mailadressen teamleden
Alle teamleden zijn ook per e-mail bereikbaar. Dit mailadres bestaat uit: voorletter.(eventueel) voorvoegsel en achternaam voluit en vervolgens @almere-speciaal.nl
Bijvoorbeeld:
Laura de Vries
l.devries@almere-speciaal.nl