Welkom bij SO de Bongerd

De nieuwe schoolgids is beschikbaar!
De Bongerd is een school voor Speciaal Onderwijs en valt onder het bestuur van Almere Speciaal en binnen de coöperatie Passend Onderwijs Almere.
Donderdag 19 juli j.l. hebben we als team het schooljaar op feestelijke wijze afgesloten. Een bbq en feestje bij: http://www.dejutteralmere.nl/de-jutter