Aanbod

De Bongerd is een school voor kinderen die binnen het onderwijs intensieve behoeften hebben op sociaal emotioneel gebied. Deze kinderen hebben meer begeleiding, structuur, aansturing en voorspelbaarheid van de volwassenen om heen nodig om tot leren te komen.

De kinderen volgen bij ons onderwijs in combinatie met een ondersteunings/ behandelaanbod. Dit aanbod is ingedeeld in vier vormen:

  1. onderwijs al dan niet met poliklinische behandeling
  2. onderwijs met een intensief traject van GGZ Centraal Fornhese, gedeeltelijk onder schooltijd, voor diagnostisch onderzoek of behandeling
  3. onderwijs-jeugdhulparrangement: onderwijs met onderschoolse behandeling in de klas van Plurijn en thuisbegeleiding

De drie bovenstaande vormen van aanbod bieden een verschillende intensiteit op de complexiteit van de hulpvraag van het kind en ouders. De basisondersteuning van De Bongerd valt onder het meest intensief stedelijk onderwijs aanbod.

Verder biedt De Bongerd voortgezet onderwijs aan jongeren tussen de 12-18 jaar die in klinische opname zitten bij GGZ Centraal Fornhese, waarbij wonen, behandeling en onderwijs op hetzelfde terrein plaatsvindt. De VO groep is een aparte klas op De Bongerd locatie 8, met een docent AVO die tevens de trajectbegeleiding biedt.