Afwezigheid

De school is telefonisch bereikbaar tussen 08.00 uur en 16.30 uur.
Wanneer een leerling ziek of afwezig is, moet dit worden gemeld aan de school tussen 08.00 uur en 8.30 uur. Onderwijsgevenden kunt u na 14.15 uur telefonisch bereiken. Het telefoonnummer is
036-5491916

Bij onze administratie wordt dagelijks een absentielijst bijgehouden. In geval van regelmatige afwezigheid neemt de leerkracht of schoolleider contact op met de ouders. Een gevolg van absentie kan zijn dat de leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld.

Het niet aanwezig zijn van de vaste leerkracht of assistent kan veel onrust veroorzaken in de groep. Vervanging is dan ook een zware opgave. Als een leerkracht of assistent zich ziek meldt, vangen wij dit intern met elkaar op. De groep wordt dan verdeeld waarbij we de leerlingen indelen in de meest geschikte verdeelgroep. Mocht verdelen van de groep uiteindelijk niet mogelijk zijn, dan rest ons niets anders dan de leerlingen vrijaf te geven. Dit gebeurt in hoogste uitzondering.