Leerlingvervoer

Wij propageren dat leerlingen op een veilige, gezonde wijze naar school reizen. Wanneer het nodig is, brengen ouders hun kind naar school. Wanneer het kind hier oud en redzaam genoeg voor is, reist het zelfstandig met de fiets of met het openbaar vervoer naar school. Wanneer ouders niet in staat zijn om het brengen naar school te realiseren vanwege een persoonlijke belemmering- en/ of het kind onvoldoende redzaam is om zelfstandig te reizen, kan er leerlingenvervoer worden aangevraagd bij de gemeente. De aanvraag dient door ouders zelf te worden gedaan. De Bongerd kan hierin meedenken en ondersteunend zijn in de aanvraag. Voor dit vervoer, maar ook voor het zelfstandig reizen kan er door ouders een vergoeding worden aangevraagd bij de gemeente, afdeling leerlingenvervoer.

De organisatie van het vervoer is de verantwoordelijkheid van ouders. De school speelt hier geen rol in. Als u klachten heeft over het vervoer van uw kind, neemt u dan contact op met het taxibedrijf of met de ambtenaar leerlingenvervoer van uw gemeente. De gemeenten betalen het taxivervoer, zij zijn graag op de hoogte van de gang van zaken rondom het vervoer.