Algemeen

De naam Bongerd betekent boomgaard en is een verwijzing naar Parkwijk en de straatnaam waarin de school is gelegen. De namen van de groepen zijn tevens vanuit de wijk-en straatnaam ontstaan.

Sinds het bestaan van beide locaties hebben we ons steeds meer ontwikkeld naar één school vanuit de eenheid die we als school zijn én uitdragen naar onze leerlingen, ouders en andere belanghebbenden. Bij deze verbintenis hoort dan ook één schoolnaam; De Bongerd met locatie 10 en locatie 8 die corresponderen met het huisnummer.

De Bongerd valt onder het bestuur van Stichting Almere Speciaal. Almere Speciaal bestaat uit vier locaties die onderwijs bieden binnen het intensieve arrangement van Almere.

Almere Speciaal valt onder de coöperatie Passend Onderwijs Almere. Passend Onderwijs Almere is een samenwerkingsverband van alle basisscholen, alle voortgezet onderwijsscholen en alle speciale scholen in Almere. Het doel van Passend Onderwijs Almere is eenvoudig, maar tevens veel omvattend: "Alle Almeerse leerlingen succesvol in Almere naar school."

De volgende scholen voor speciaal onderwijs vallen onder stichting Almere Speciaal:

  • Olivijn, speciaal onderwijs
  • Aventurijn, voortgezet speciaal onderwijs
  • Bongerd, speciaal onderwijs

Om deze doelstelling te behalen hanteren we een verbrede toelating. Dit betekent dat ook leerlingen met andere onderwijsbehoeften bij onze scholen terecht kunnen. Het realiseren van passend onderwijs is een gezamenlijk doel van alle schoolbesturen in Almere.

Het bestuur van Passend Onderwijs Almere stelt onder andere het ondersteuningsplan, de samenwerking tussen de scholen en ketenpartners, het onderhoud van de voorzieningen, de jaarrekening, de begroting en andere beleidsmatige zaken vast.

De dagelijkse leiding van de scholen is in handen van de schoolleiders.
Klik verder voor meer informatie over Passend Onderwijs Almere: http://www.passendonderwijs-almere.nl