Algemeen

 


De naam Bongerd betekent 'boomgaard' en is een verwijzing naar Parkwijk en de straatnaam waarin de school is gelegen. De namen van de groepen zijn tevens vanuit de wijk- en straatnaam ontstaan.

 

Wij streven naar een zo volledig mogelijke integratie van onderwijs, systeem en behandeling. Goed onderwijs staat bij ons centraal. We streven doelen na en plannen vooruit. Hierbinnen dient het onderwijs voor de leerlingen "zo normaal mogelijk" te zijn. Dat betekent dat de kerndoelen van het basisonderwijs en de referentieniveaus taal en rekenen de basis vormen van ons onderwijsaanbod. Dit aanbod wordt afgestemd op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van elke leerling. Wij bieden zowel intensivering als verdieping binnen ons onderwijsaanbod. Door een veilige omgeving te creëren in school, kunnen leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en hun eigen mogelijkheden (her)ontdekken. De Bongerd werkt nauw samen met GGZ Centraal Fornhese (die op hetzelfde terrein gehuisvest is) in deeltijdmodules op diagnostiek en/ of behandeling in combinatie met De Bongerd. Inpandig werkt De Bongerd samen met GGZ Pluryn vanuit onze onderwijs behandelklas de Kwekerij.

De Bongerd valt onder het bestuur van Stichting Almere Speciaal. Almere Speciaal bestaat uit vier locaties die onderwijs bieden binnen het intensieve arrangement van Almere.

Almere Speciaal valt onder de Stichting Almere Speciaal. Stichting Almere Speciaal is een samenwerkingsverband van alle basisscholen, alle voortgezet onderwijsscholen en alle speciale scholen in Almere. Het doel van Stichting Almere Speciaal is eenvoudig, maar tevens veel omvattend: "Alle Almeerse leerlingen succesvol in Almere naar school."

De volgende scholen voor speciaal onderwijs vallen onder Stichting Almere Speciaal:

  • Olivijn, speciaal onderwijs
  • Aventurijn, voortgezet speciaal onderwijs
  • Bongerd, speciaal onderwijs

Het bestuur van Stichting Almere Speciaal stelt onder andere het ondersteuningsplan, de samenwerking tussen de scholen en ketenpartners, het onderhoud van de voorzieningen, de jaarrekening, de begroting en andere beleidsmatige zaken vast.

De dagelijkse leiding van de scholen is in handen van de schoolleiders.
Klik verder voor meer informatie over Stichting Almere Speciaal: https://almere-speciaal.nl/