Aanmelding / inschrijving

Wij vinden het belangrijk dat ouders en (zo mogelijk) de leerling een goed beeld krijgen van het onderwijs bij ons op school. Dit betekent dat we graag vooraf informatie en een voorlichting willen geven voordat een leerling geplaatst kan worden.  Helaas zitten de meeste groepen momenteel vol en zijn we gedwongen met een wachtlijst te werken. Momenteel hebben wij op De Bongerd nog maar zeer beperkt plek. Afhankelijk van de leeftijd en de onderwijsbehoeften van een leerlingen wordt bekeken of de leerling plaatsbaar is in de plekken die wij nog open hebben. In onderstaand schema ziet u de huidige plekken:

Schooljaar 2023-2024
Groep 1-2, Vlinderstruik: vol
Groep 3-4, Vijver vol
Groep 4-5. Bogaard: vol
Groep 5-6, Boomtuin : vol 
Groep 6-7, Bommel: vol
Groep 7-8. Hoogstam: vol
Groep 7-8, Fruittuin: vol
Kwekerij OJA: vol

Aanmelding van leerlingen kan gedurende het gehele schooljaar. Plaatsing van nieuwe leerlingen geschiedt in de basis binnen 10 weken na aanmelding,

Om onderwijs te kunnen volgen binnen het speciaal onderwijs is het belangrijk dat er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven!

Aanmelding van leerlingen kan gedurende het gehele schooljaar. Plaatsing van nieuwe leerlingen geschiedt in de basis binnen 10 weken na aanmelding,
Om onderwijs te kunnen volgen binnen het speciaal onderwijs is het belangrijk dat er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven!

Om speciaal onderwijs te kunnen volgen op De Bongerd dient een leerling een toelaatbaarheidsverklaring te hebben. Voor informatie hierover en de stappen die doorlopen moeten worden verwijzen wij u naar de website van Stichting Almere Speciaal. Met de toelaatbaarheidsverklaring kan een leerling worden aangemeld bij een onderwijsvoorziening.