Interne ondersteuningsstructuur

De begeleiding van leerlingen op De Bongerd vraagt om een heldere interne ondersteuningsstructuur waar belemmeringen van leerlingen tijdig worden gesignaleerd, waar overleg plaatsvindt over leerlingen en waar professionele uitwisseling plaatsvindt. De ondersteuningsstructuur op De Bongerd bestaat uit een vaste procedure in de begeleiding en ondersteuning aan de leerlingen op;

  • Opstellen, evalueren en bijstelling van het OPP
  • Monitoring van de ontwikkeling op de specifieke- en leergebied overstijgende vakgebieden
  • 1 zorg route; groepsbesprekingen, groepsplannen, groepsbezoeken, kindbesprekingen, casuïstiekbesprekingen