Ontwikkelingsperspectief

Voor elke leerling wordt er binnen de eerste zes weken bij binnenkomst een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Het ontwikkelingsperspectief staat voor één schooljaar en wordt twee maal per jaar geëvalueerd. Het ontwikkelingsperspectief geeft een beeld en tevens het verwachte niveau van de leerling bij uitstroom en doorstroom van de school. De leerlingen worden ingedeeld in één van de drie leerroutes, waarbij leerroute 1 toewerkt naar het behalen van het referentieniveau 1S (TL, HAVO, VWO), leerroute toewerkt naar het behalen van referentieniveau 1F (BBL, KBL) en leerroute 3 toewerkt naar 1F op onderdelen (praktijkonderwijs, VSO arbeid).

We onderscheiden de volgende ontwikkelingsperspectieven en uitstroombestemmingen:

  • BO, regulier basisonderwijs
  • SBO, speciaal basisonderwijs
  • SO, speciaal onderwijs met intensief arrangement voor somatisch zieke leerlingen, lichamelijk en meervoudig beperkte leerlingen, leerlingen met een intensieve ondersteuningsvraag op het gebied van gedrag
  • VO, reguliere scholen voor voortgezet onderwijs
  • PrO, praktijkonderwijs
  • OPDC, orthopedagogisch didactisch centrum
  • VSO, voortgezet speciaal onderwijs, met intensief arrangement voor somatisch zieke leerlingen, lichamelijk en meervoudig beperkte leerlingen, leerlingen met een intensieve ondersteuningsvraag op het gebied van gedrag
  • VSO arbeid, voorbereiding op dagbesteding en arbeid