Groepen

Op De Bongerd is ons onderwijs convergent vormgegeven. Dat betekent dat kinderen binnen hun leerjaar zijn ingedeeld met daarbinnen een gedifferentieerd aanbod. Er is een basisaanbod voor de hele groep, een intensief aanbod voor de kinderen die extra ondersteuning behoeven door middel van de verlengde instructie en een verdiepingsaanbod voor de kinderen die meer uitdaging aankunnen. We werken zoveel als mogelijk in combinatiegroepen van twee leerjaren.
 

Locatie 10

Boomtuin; groep 5-6
Bogaard; groep 4-5
Bommel; groep 6-7
Kwekerij (onderwijsbehandelgroep); groep 3-8
Kersenbloesem (Klas op Maat); groep 3-8
 

Locatie 8

Vlinderstruik; groep 1-2
Vijver; groep 3-4
Fruittuin; groep 7-8
Hoogstam; groep 7-8