Schooltijden & pauzes

De schooltijden zijn maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 14.15 uur. De kinderen lunchen in de klas.
Verder gaan wij zoveel als mogelijk naar buiten in de pauzes.

In afwijking van deze dagindeling gaan de leerlingen van De Bongerd, die 's middags het dagbehandeling programma bij GGZ Centraal Fornhese volgen, dagelijks van 09.15 uur tot 12.30 uur naar school en volgen 's middags het dagbehandeling programma tot 17.00 uur.