Ouderbericht Corona De Bongerd 23 Maart 2020

23-03-2020
Beste ouders/verzorgers van De Bongerd,
 
We kijken terug op een eerste week van thuisonderwijs. Gedwongen door de corona crisis hebben we in de afgelopen week een enorme omslag gemaakt. Van onderwijs op school in de klas, tussen de andere leerlingen, naar thuisonderwijs met u als ouder/verzorgers als begeleiders van het onderwijs.
Allereerst wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het meedenken en de positieve wijze waarop jullie dit hebben opgepakt. Complimenten!
 
De leerkrachten van De Bongerd zijn hard aan de slag gegaan om de onderwijspakketten digitaal klaar te zetten. Dit was een enorme klus waarin de ontwikkelingen deze week ook razendsnel gingen: methodes die digitaal beschikbaar werden gesteld, uitgevers die boeken gratis digitaal beschikbaar stellen, providers die de bandbreedte hebben verhoogd tot aan een aanbieder van het ouderportaal die gezorgd heeft dat de bereikbaarheid is verbeterd.
Ook wij leren van deze nieuwe werkelijkheid en leerkrachten verdiepen zich razendsnel in de mogelijkheden. Naast de communicatie via het ouderportaal hebben de leerkrachten meerdere keren telefonisch contact gehad met u en de leerlingen. Dit blijven we doen omdat we het mogelijke aan contact belangrijk vinden. Ook gaan we ons deze week verder verdiepen in het aanbieden van online lessen.
Enkele van u hebben aangeven graag hard copy’s te ontvangen omdat het digitaal niet mogelijk was de lessen te maken.  Uiteraard verzorgen we dit waar nodig, hoewel we de lessen ook digitaal blijven aanleveren. Het voordeel van digitaal werken is dat de leerkrachten de leerlingen goed kunnen volgen en dat er geen fysiek contact nodig is. Mocht u niet beschikken over een PC of laptop dan verzoek ik u dit door te geven aan de leerkracht.
 
Naast het onderwijs op afstand verzorgen we op De Bongerd ook de opvang van enkele leerlingen omdat beide ouders werkzaam zijn in een vitaal beroep. We hebben er voor gekozen leerlingen op de laten vangen door de eigen leerkracht of onderwijsassistent. In deze situatie van grote veranderingen is het belangrijk dat ze door een vertrouwenspersoon worden opgevangen.
De leerlingen worden per klas opgevangen en komen zo weinig als mogelijk met elkaar in aanraking om besmetting te voorkomen. Uiteraard werken we verder volgens de richtlijnen van het RIVM. Leerlingen die verkouden zijn af griep verschijnselen hebben kunnen wij helaas niet opvangen.
 
Leerlingen van De Bongerd hebben allemaal een specifieke en vaak intensieve ondersteuningsbehoefte. Dat is de reden waarom ze bij ons op school zitten en wij zijn hier ook op ingericht. Ik kan mij voorstellen dat de opvang thuis een zekere druk geeft in het gezin. De leerkrachten proberen u te ondersteunen met een dag- en weekrooster en suggesties voor de invulling van de dag. Daarnaast vindt er veelvuldig contact plaats. Mocht het nu zijn dat u tegen problemen aanloopt of zich ernstig zorgen maakt, meld dit dan bij de leerkracht. Samen met onze ketenpartners kunnen we dan kijken wat er mogelijk is aan ondersteuning.
Er wordt een beroep gedaan op flexibiliteit en geduld, extra belangrijk dus om de focus op preventie en positiviteit te leggen! In het pdf bestand vinden jullie kaartjes om aan  kinderen te geven wanneer de kinderen gewenst gedrag laten zien. En we weten: hoe meer aandacht voor dat wat goed gaat, hoe meer we ervan gaan zien.
 
 
Vorige week heeft het ministerie aangegeven dat de eindtoets van groep 8 voor dit jaar komt te vervallen. De aanmeldingen bij de VO scholen loopt gewoon door momenteel.
 
Als laatste wil ik meegeven dat we heel goed snappen dat thuis onderwijs nieuw voor u is. WE hebben er uiteraard alle begrip voor dat het lesaanbod thuis anders zal zijn dan op school. Zorg ervoor dat u voldoende verbinding maakt met uw kind en maak gebruik van deze periode door samen activiteiten te ondernemen met uw kind: een klusje in huis, een spelletje, een wandeling of samen lezen. Uiteraard vragen we uw ondersteuning bij het maken van het schoolwerk maar we gaan er ook vanuit dat de leerlingen heel veel werk zelf kunnen maken en leren. De omstandigheden zijn hierbij belangrijk: rust, reinheid en regelmaat.
 
Met vriendelijke groet,
 
Harm Wildenberg
Directeur
 
Bongerd_logo_nov2016
 
 
  • PBS complimenten
 

 
  • Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-basis--en-speciaal-onderwijs
 
  • RIVM
http://rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
 
  • Landelijk crisisnummer voor eventuele vragen: 0800-1351.